Lozan anlaşması azınlıklar için ölü doğmuş bir bebektir

Midyat

Lozan antlaşması üzerinden 100 yıl geçmiştir. İsviçre’nin Lozan şehrinde 24 temmuz 1923’te Türkiye ile Yunanistan, Fransa,İngiltere,İtalya ve birinci Dünya Savaşının galibi birkaç devlet arasında imzalandı. Bu anlaşma azınlıklar ile Türkiye arasında imzalanmış bir anlaşma değildir. Azınlık hakları yasal olarak uluslararası hukuk tarafından kabul edilmiş Türkiye cumhuriyeti devletini yüküm altına sokmuştur. Bu anlaşma tüm muhataplar için […]

İsveç’in NATO’ya girmesi karşılığında, Türkiye’yi AB’ye üye yapmak insanlığın yarattığı özgürlük değerleri batı ülkelerinde yok olmasına sebep olacaktır

image

Son dönemde Avrupa’da Türkiye etrafında yaşanan siyasal gelişmeler dehşetle devam etmektedir. Evet, Türkiye cumhuriyeti bu anlayışı ile AB’ye üye kabul edilmemesi için,İsveç’in NATO üyeliğinden vazgeçmesi batı toplumu için daha iyidir. NATO’ya yetmiş seneden fazla üye olan Türkiye her zaman NATO içinde sorunlar çıkarmış ve çıkarmaya devam etmektedir. Türkiye, NATO’nun ilkelerine bağlı kalmayarak, güvenilmez bir ortak […]

Rusya Ukrayna’yı işgal etmesi üzerine bir yıl geçti!

Ukraine-peace-hero-1200-x-675

Avrupa kıtasında bu savaş gerçekten gerekli değildi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan Avrupa’nın en büyük barış projesi olan Avrupa Birliği ardından yıkılan Doğu bloku soğuk savaş döneminin bitmesiyle birlikte, Avrupa kıtasına kalıcı bir barışın sağlanması umudunu beraberinde getirmişti. Batı ülkeleri başta Rusya olmak üzere doğu Avrupa ülkelerine büyük ekonomik yatırımlar yapmıştır. Rusya enerjisini satın alarak […]

Suriye ve Türkiye’de olan depremin ardından düşündürücü olan önemli olaylar nelerdir?

erdogan_25_saat

Doğanın acımasızlığına karşı insanlığın yaşadığı trajedidir bu zelzele. Deprem, adeta insanlardan intikam alırcasına yaratılan medeniyeti yerle bir etmiştir. Deprem olmaması için engel konulmaz. Fakat depremin yıkıcı etkisini azaltmak insanın görevidir. Bilim ve teknoloji ile doğru aletler ile çevre bilinci ile depremlerin yıkıcı etkisi kontrol altına alınabilir. Toplum tarafından deprem bilinci gelişmesi gerekir. Depremle birlikte yaşanabilecek […]

Türkiye ve Suriye’de olan depremden dolayı nasıl ders çıkarılır?

düzce

Deprem bir doğa olayıdır. Deprem öncesinde tam deprem anı kestirilemez. Deprem ardından,nasıl bir deprem meydana geldiğini gösteren bir tablo ortaya çıkarılabilir. Buna göre gelecek depremlere karşı tedbir alınabilir. Japonya gibi ülkeler deprem riski yoğun bir bölgede yeralmaktadır. Japonya halkı ikinci Dünya Savaşı sonrasında bilimin desteğiyle depreme dayanıklı altyapısını sağlam oluşturmuş. Binaları yeniden düzenlemiş,depreme dayanıklı gökdelen […]

İfade özgürlüğü için Türkiye’den ders almamıza gerek yok!

rasmus

Düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda sicili olumsuz yönde kabarık olan Türkiye cumhuriyeti, batılı ülkelerde olan demokratik değerlere bir tehdit oluşturmaktadır. Şiddeti teşvik etmek ve savunmamak şartıyla herkes kendini ifade etme hakkına sahiptir. Burada aranan şartlar kutsal olduğu inanılan yargılar değildir. İnsan canından başka hiçbir şey kutsal değildir. Herşey tartışılır. Bir kişiye kutsal olan bir inanç […]

Neden tarihimizden ders çıkarmıyoruz?

Midyat

Halkların tarihini incelerken iki yöntemi kullanarak toplumun nasıl geliştiğini anlayabiliriz. Birinci yöntem; sadece dış dinamiklerin etkisini gören ve yabancılarda kabahatı gören anlayıştır. Toplumumuzda yaşanan yanlışlar maalesef bu hakim anlayıştan kaynaklanıyor. Ortadoğu halkları da bu metodu kullanıyor olmaları gelişim sürecinde çok geride kalıyorlar. Ortadoğu’da yağmur yağmasa sebebi ABD ve İsrail olarak gösterilen bir anlayış mevcuttur. İkinci […]

İsveç hükümeti ne yaparsa yapsın NATO üyeliği için Erdoğan‘ın Türkiye’sini memnun edemez.

sverige-nato

İsveç’te işbaşına yeni gelen hükümet Erdoğan‘ın bitmez tükenmez taleplerine karşı naif ve zayıf bir duruş sergilemiştir. Son dönemde Türkiye’ye yapılan yoğun trafik, İsveç devletini kamuoyu nezdinde küçük düşürmektedir. Erdoğan’ın yönetiminde Türkiye keyfilik ilkesi temelinde yönetilmektedir. En son örnek İstanbul belediye başkanının mahkum edildiği davadır. Türkiye’nin iadesini istediği kişilerin listesi her zaman değişiyor. Suriye’de Kürtlerin öncülüğünde […]

Seyfo’dan sonra Turabdinde,halkın gerçek lideri Brahim Şabo

AynWardo

1915 soykırımı halkımızı yalnızca fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da büyük bir yıkıntı haline sokmuştur. Bu travmatik durumdan kurtulmak için, halka moral verecek gerçek liderlere ihtiyacı vardı. İşte tam bu dönemde Brahim Şabo tarihi rolünü oynayarak, Süryani/Asuri halkına öncülük etmiştir. En önemli özelliği adil olmasıydı. Bir davanın içine girdiği zaman, akrabalık ilişkisine bakmadan haklının yanında […]

Biz kendi tarihimizle yüzleşip hesaplaşmazsak insan olamayız

GalleHirmiz

1915 soykırımıyla ilgili tarihi hesaplaşmayı yapmalıyız. Osmanlı devletinin işlediği insanlık suçu, onun devamı olan Türkiye Cumhuriyeti soykırım suçunun inkâr ettiği bir durum söz konusudur. Biz Türklerden kendi tarihleri ile yüzleşme yapıp hesaplaşma yapmalarını beklerken, kendimizi bu hesaplaşmaya tabi tutmuyoruz. Türkiye 1915 soykırımını inkâr ediyor. 1915’te bazı Süryani ileri gelenleri de ihanet etmiş. Bugün onların torunları […]

Kategori

Arkiv