Förföljelse av kristna på asylboenden

Robert-Hannah

Interpellation 2014/15:750 Interpellation Förföljelse av kristna på asylboenden (pdf, 69 kbyte, nytt fönster) av Robert Hannah (FP) till Morgan Johansson (S) Interpellation 2014/15:750 Förföljelse av kristna på asylboenden av Robert Hannah (FP) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)   Under sommaren har det framkommit uppgifter om religiös förföljelse av kristna i boende för asylsökande. […]

Debatt mellan Utrikesminister MARGOT WALLSTRÖM (S) och ROBERT HANNAH (FP)

Robert-Hannah

Protokoll 2014/15:18 Snabbprotokoll 2014/15:18 Fredagen den 7 november § 5 Svar på interpellation 2014/15:57 om Islamiska statens/Daeshs folkmord i Irak och Syrien Anf. 10 Utrikesminister MARGOT WALLSTRÖM (S): Herr talman! Birgitta Ohlsson har frågat mig om jag avser att definiera Isils övergrepp i Irak och Syrien som folkmord, vilka förpliktelser Sverige i så fall har […]

Mats Pertoft ställer fråga om kidnappade biskoparna

Mats-mitran

Skriftlig fråga 2012/13:489 Kidnappade syrisk-ortodoxa biskopar i Syrien den 3 majFråga 2012/13:489 Kidnappade syrisk-ortodoxa biskopar i Syrien av Mats Pertoft (MP) till utrikesminister Carl Bildt (M) Den syrisk-ortodoxe biskopen av Aleppo, Yohanna Ibrahim och den grekisk-ortodoxe ärkebiskopen av Aleppo och Iskenderun, Boulos Al-Yazigi, har den 22 april på vägen till Aleppo kidnappats av beväpnade män. Biskoparna […]

Carl Bildt får fråga om Mor Gabriel-Klostret

Amineh-kakabaveh

Riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh (V) ställer skriftlig fråga till utrikesminister Carl Bild om Mor Gabriel-Klostret. Carl Bildts svar följer efter i texten.   den 21 februari Fråga 2012/13:333 Konfiskering av kristen syriansk-ortodox egendom i Turkiet av Amineh Kakabaveh (V) till utrikesminister Carl Bildt (M) Högsta domstolen i Turkiet har redovisat sina domskäl till konfiskering av Mor Gabriel-klostrets […]

Interpellation: Åsikts- och pressfrihet i Turkiet

Riksdagen

Bodil Ceballos (MP) har med en interpellation ställt frågan till utrikesminister Carl Bild om han tänker att lyfta frågan om Åsikts- och pressfrihet i Turkiet till diskussioner i EU-kretsen. Fredrik Malm (FP), Amineh Kakabaveh (V), Désirée Pethrus (KD) deltog också I debatten. nedan följer hela debatten.    Protokoll 2011/12:110 Riksdagens protokoll 2011/12:110 Tisdagen den 8 […]

28 november 2008 om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism

c) Offentligt urskuldande, förnekande eller flagrant förringande av brott som folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser enligt definitionen i artiklarna 6, 7 och 8 i Internationella brottmålsdomstolens stadga, riktat mot en grupp av personer eller en medlem av en sådan grupp, utpekad med åberopande av ras, hudfärg, religion, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, om […]

Skydd för kristna minoriteter i Irak

Halef-riksdagen

Robert Halef (KD) ställer en skriftlig fråga till utrikesminster Carl Bildt om skydd för kristna i Irak till utrikesminister Carl Bildt (M) Nyligen blev över 20 butiker som ägs av kristna syrianer, kaldéer, assyrier vandaliserade av kurder i norra Irak. Detta kan man ta del av på Internet, på Youtube. De kristna minoriteterna som före […]

Folkmord förnekas i turkiska läroböcker

I början av 1900-talet, med kulmen 1915, genomförde Turkiet ett regelrätt folkmord mot syrianer/assyrier och armenier. Omkring en och en halv miljon människor mördades. Sedan dess har Turkiet aktivt förnekat detta folkmord och förföljt dem som öppet talat om frågan i Turkiet. Fortfarande förtrycks de kristna minoriteterna i landet och enligt turkisk lag är det […]

Utrikespolitisk debatt:Robert Halef

Halef-riksdagen

Robert Halef deltog i den utrikespolitiska debatten i riksdagen. Nedan kan läsas Halefs anförande KAMMARENS PROTOKOLL 2011-02-16 Utrikespolitisk debatt Anf. 36 ROBERT HALEF (KD): Fru talman! Vi har samlats här i dag för att debattera Sveriges utrikespolitik. I dessa dagar är Nordafrika den region i världen som det är störst uppmärksamhet på. Utvecklingen i regionen kommer […]

Interpellation av Yilmaz Kerimo:Frizon för kristna i Irak

Sveriges kristna råd har uttalat: ”Det är inte värdigt en human rättsstat att återsända människor till ett land där de riskerar förföljelse och hot till livet när den irakiska staten uppenbart är oförmögen att erbjuda dem skydd.” Kammarens protokoll Riksdagens snabbprotokoll 2010/11:59 Tisdagen den 15 februari den 1 februari Interpellation 2010/11:173 Frizon för kristna i […]

Kategori

Arkiv