Senaste kommentarer

Mor_Gabriel_moske
Jul
31

Turkiska högsta domstolens domskäl rörande Mor Gabriel-Klostret

Nu har den Högsta domstolen i Turkiet redovisat sina domskäl till konfiskering av Mor Gabriel-klostrets markegendom. Högsta domstolen anser att Mor Gabriel inte har kunnat styrka att de är ägare till egendomen. Domskälen innebär att det inte i överklagandeakten finns dokument som styrker att Mor Gabriel har betalat fastighetsskatt sedan 1937 och har haft egendomen […]

Läs mer
Jul
30

Debatt om Syrien, Aziz Düzgün och Sait Yildiz

Med en artikel har Aziz Düzgün kritiserat den arabiska våren. Enligt Düzgün har den arabiska våren inget med demokrati att göra. Han kritiserar även assyriska organisationer som samarbetar med oppositionen i Syrien. Sait Yildiz från ADO bemöter Aziz Düzgüns kritik i Qolo Hiro.

Läs mer
Jul
24

Repris: Suleyman Yoken processar mot Turkiska staten

Enorma landområden som befann sig i Yoken familjens ägo under flera hundra år har efter Seyfo 1915 beslagtagits av Turkiska staten. Under 35 år har Suleyman Yoken och hans bror drivit en process mot turkiska staten. Qolo Hiro uppmärksammade det med ett program som sändes i början av 2000-talet. År 2005 avled Suleyman Yoken men […]

Läs mer
Jul
17

Repris: Prästen Yousef Said

Abuna Yousef Said avled i början av 2012 vid en ålder av 80 år. Han var den syrisk-ortodoxa kyrkans första präst i Sverige. Abuna Yousef hade en bred kunskap inom den assyrisk/syrianska litteraturen. År 2006 gästade han Qolo Hiro i ett program som handlade om assyrisk/syriansk litteratur.

Läs mer
Jul
9

Irak, Mor Gabriel, Syrien, ADO

Hur är assyriers situation i Irak i allmänhet och i Nineve slätten i synnerhet? Varför är ADO med i den syriska oppositionen? Hur kommer ansvariga av Mor Gabriel-klostret hantera senaste domstolsbeslutet? Dessa och andra frågor besvaras av Sait Yildiz som har nyligen återvänt från en resa till Irak och Turbadin.

Läs mer
Erdogan-bashir
Jul
3

Den turkiska armén skall utbilda sudanesisk arme för att mörda fler civila

Sudans president AL-Bashir är efterlyst av den internationella brottmålsdomstolen för folkmord. Turkiet har nu tecknat ett militärt avtal med Sudan för att utbilda den sudanesiska armen. I utbildningen ingår militär utbildning, manövrer, försvarsindustri, logistik, underrättelseverksamhet, krigföring och elektronisk utbildning. TURKIET ska skicka militära befäl till Sudan och Sudan skall skicka militärer till Turkiet för utbildning. […]

Läs mer
Jul
2

Stormöte i Turkiet, Zafran Klostret, Zeyto Bahdi Kurter, Johny Messo

I början av juni månad samlades 550 turkiska organisationer som är verksamma utanför Turkiet, dessa kom från världens alla hörn och kant. Vad Turkiet har för syfte med att bjuda in alla dessa organisationer till huvudstaden Ankara vet ingen med säkerhet. Bland dessa 550 organisationer fanns även en assyrisk/syriansk organisation som är verksam i London, […]

Läs mer
Sevr-karta
Jun
29

APBETTET SOM BEGRAVDE ETT FRITT LAND FÖR ASSYRIER-KALDEER-SYRIANER

Turkiet förlorade kriget slutet av 1918 och kapitulerade villkorslöst. Stora delar av landet ockuperades av de allierade styrkorna. I den bok som Jan Betsawoce gav ut ”Den assyro-kaldeiska aktionen” berättas i detalj hur olika kyrkliga och civila grupper gjorde ett bra arbete för att assyrier-kaldeer-syrianer skulle få ett eget land. Alla grupper arbetade intensivt i […]

Läs mer
Mor_Gabriel_moske
Jun
29

Turkish Court Takes Monastery’s Land, Declares Assyrians ’Occupiers’

The final decision of the [Turkish] Supreme Court of Cassation in the legal case of St. Gabriel, ordering it to transfer the lands which the monastery has owned for 14 centuries to the State Treasury marks a major legal scandal. Cynically, it was the same institution which in 1974 ruled against the [non-Muslim] minority foundations […]

Läs mer
Jun
27

Reprisprogram om Mor Gabriel-Klostret

Med anledning av turkiska högsta domstolens beslut om Klostret Mor Gabriel publicerar ACSATV ett program från 2008. Med i Studion fanns Sait Yildiz som bevakar händelsen, via telefon deltar även Fredrik Malm (FP).

Läs mer

Kategori

Arkiv