Skamregler lägger bränsle på hatet

kyrka

Orientaliska kyrkor måste se över sina lagar när det gäller giftermål och skilsmässa.

En av anledningarna till att hatet kan bestå så länge mellan par och släkter är när kyrkan ska avgöra skuldfrågan i en skilsmässa. Skuldfrågan har stor betydelse för vem som beviljas skilsmässa och vem som får tillstånd från kyrkan att få gifta om sig. Båda parterna kallas flera gånger till förhör inför kyrkans domstol, där de måste berätta ingående varför de vill skiljas.

Med tanke på att en skilsmässa innebär starten av ett krig bland assyrier-kaldéer-syrianer skyr ingen av parterna eller deras anhöriga och släktingar några medel. Familjer och släkter dras in och barnen används som slagträ under hela denna process som är långdragen och plågsam.

Under dessa förhör anklagar parterna och smutskastar varandra inför främmande människor. Detta leder även till olika rykten bland den folkgruppen. Just detta förfarande kan leda till det som nyligen inträffade i syrisk-ortodoxa kyrkan i Norrköping, där två män dödades och flera skadades.

Det räcker med att titta på den syrisk-ortodoxa kyrkans synods beslut om skilsmässolagar för att förstå hur de kan utnyttjas av par som vill skilja sig för att smutskasta varandra (källa: Äktenskap och skilsmässa, av khouri e piskopos, Süleyman Wannes).

Så här lyder synodens beslut om annullering av äktenskap och skilsmässa:
1. Om bruden inte var jungfru vid bröllopsnatten (läkarintyg krävs).
2. Om kvinnan har haft sexuellt förhållande och var över 16 år gammal.
3. Om kvinnan dricker alkohol och har umgänge med främmande män. Om hon efter avslöjande och rådgivning från sin präst vid tre tillfällen inte slutar med sin vana separerar paret ett år. Forsätter hon med sin vana beslutar kyrkans domstol om annullering av äktenskapet.
4. Om kvinnan medvetet låter mannens sperma rinna ut.
5. Om kvinnan har varit otrogen.
6. Om kvinnan blir gravid utan att mannen har kunnat göra henne gravid.
7. Om det kommer fram att kvinnan är otrogen och vistas på olämpliga platser för en kvinna.
8. Om kvinnan blir fälld i domstol för otrohet.

Alla bestraffningsgrunder som finns talar om ifall kvinnan har gjort det ena eller det andra. Inte någon av bestraffningsgrunderna talar om att mannen kan anklagas.

Det är en skam att kyrkan tvingar troende människor år 2014 till att behandlas på detta sätt.

Kyrkan måste avskaffa skuldfrågan i samband med skilsmässa. Alla förhör måste avskaffas och kyrkan måste bistå par som vill separera att kunna skiljas som civiliserade människor och utan att bidra till uppslitande konflikter som drabbar alla och som inte är bra för någon.

Då finns förutsättningar för att motsättningar eller hat vid skilsmässor ska klinga av snabbare och för att släkt och vänner inte kommer att dras in som man gör nu.

Annars finns risken att de mord som har inträffat i Norrköping kan inträffa igen, om fel personer eller familjer dras in.

Den syrisk-ortodoxa kyrkan har erkänts som trossamfund i Sverige.

Ett av villkoren för erkännandet är att kyrkan ska följa de demokratiska värderingar som finns i samhället samt att kyrkan ska värna om jämlikheten mellan mannen och kvinnan. Synodens beslut om grunderna för annullering av äktenskap och skilsmässa är givetvis skadlig för människorna i den egna folkgruppen eftersom reglerna skapar konflikter.

Beslutet följer gamla traditioner men något som är bra för kristenheten finns inte heller.

Syrisk-ortodoxa kyrkan måste nu öppet visa att man har tänkt över hur dessa regler fungerar i Sverige och om man ens följer de förutsättningar som fanns för att antas som ett trossamfund här.

 

ÖZCAN KALDOYO

JAKOB ROHYO
Kommentarer
2 svar till “Skamregler lägger bränsle på hatet”
 1. Tomas skriver: 57.66.108.39

  Hej. Att jag intresserar mig i denna fråga beror på att det för en tid sedan föll sig att jag samtalade med en kvinna med Syrisk-ortodox bakgrund och som lever i ett mångårigt äktenskap, där hennes föräldrar och den blivande mannens föräldrar mot hennes vilja tog beslutet att hon och den unge mannen skulle gifta sig. Hon hade inget att säga till om själv. paret har fått barn som nu är vuxna och kvinnan känner en allt större hopplöshet i att leva i detta förhållande, då hon aldrig känt kärlek för sin man.
  När jag frågar henne om de inte kan skiljas, så säger hon att ”du känner inte till våra traditioner och regler när det gäller att begära skilsmässa och hur familj och släkt kan komma att uppfatta denna begäran och hur hon sedan kan komma att behandlas”. Hon känner en rädsla och oro för vad det skulle innebära för henne själv med en ev uteslutning ur släktgemenskapen. För sin egen del så tar hon avstånd från kyrkans regelverk för skilsmässa som tydligen nästan enbart talar om kvinnans skuld.
  Min åsikt är att om kvinnor och män skall kunna leva i ett harmoniskt förhållande(och vem vill inte det?), så måste det ske på lika jämställda villkor, där båda väljer sin partner utifrån sina känslor.
  Den väg som det Svenska samhället vandrat med allt större jämställdhet mellan man och kvinna har succesivt förändrat den Svenska kyrkans syn på vilka liv en kvinna och en man faktiskt har rätt att leva.

  Det är hög tid för bla den Syrisk-ortodoxa kyrkans företrädare att fundera på om de vill främja människors liv i Sverige med denna tro i en anpassning till både samhällets uttalade vilja och strävan till jämställdhet och i synnerhet till kvinnornas rätt att välja sitt liv, utan att riskera ett utanförskap om de väljer ”fel”. . Det är tyvärr i grunden en maktfråga, knuten till patriakala samhällsstrukturer som styr detta.men för att detta skall vara möjligt, så måste männen säga ja i ord och handling till att släppa sina privlegier i kyrka och familj.

  Vem vill egentligen leva tillsammans med fel eller en olycklig partner, där ingen mår bra. Och vad innebär det för barnen att växa upp under sådana omständigheter?

 2. Bethnahrin skriver: 213.114.118.145

  Vilken bra debattartikel, ni är verkligen uppmärksamma. Detta är verkligen glädjande, för att genom denna artikel har ni uppmärksammat varför dessa hat och konflikter uppstår. Att kyrkan förtrycker den assyriska kvinnan väldigt mycket genom dessa regler, det står ingenting om vad som händer om mannen är otrogen, hur vet vi ens om han varit otrogen innan bröllopsnatten.
  Genom er uppmärksamhet bör dessa regler förändras, annars måste vi tvinga kyrkan till förändring. Går det inte glömmer vi vår kyrka och väljer hellre den svenska kyrkan. Vi blir dessutom ruinerade genom syrisk-ortodoxa kyrkan genom att man får betala för varje serviceinsats, stora summor pengar. Nej Tack till sådana kyrkor som inte är till för sitt folk.

Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv