Turkiets rävspel, Johny Messo, Dawronoye, Taner Akcam

Förra veckan gästade folkmordsforskaren Taner Akcam Qolo Hiro. Under programmet kom Taner Akcam med viktigt budskap och råd om hur man ska driva Seyfofrågan framåt. Programmet som gjordes på turkiska återges på assyriska. Den andra frågan som tas upp i dagens Qolo Hiro är Turkiska statens taktik att passivisera armeniska och assyriska organisationerna. Historiskt sätt har turkiska makthavare varit skickliga på att ställa olika grupper mot varandra. Med sina klassiska rävspel och taktiska manövrar närmar sig turkiska makthavare vissa personer eller organisationer inom folkgruppen för att ge sken av att man för en ”dialog”. Som brukligt resulterar detta turkiska rävspel med att man sår splittring och ställer olika fraktioner inom folkgruppen mot varandra. Sedan tidigare är det känt att ”Dawronoye rörelsen” med sitt verktyg Suroyo TV har fört ”dialog” med turkiska makthavare. Nu har även Syriac Universal Alliance visat sig vara villig att vara med i denna ”dialog”. Senast förra veckan besökte SUA:s ordförande Johny Messo turkiska ambassaden i Stockholm för att föra ”dialog”. Se Qolo Hiro för att ta del av mer detaljerad information om dessa händelser.

Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv