Folkmordsforskaren Taner Akcam

Professor Taner Akcam är känd för sin forskning kring folkmordet på armenierna. På senare har han börjat engagera sig i Seyfofrågan. Taner Akcam berättar hur han har kommit i kontakt med assyrierna angående Seyfofrågan. Han ger även råd om hur man ska arbeta för att driva seyfofrågan framåt.

Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv