İttihat ve Terakki Komitesinin Etnik temizlik politikası, Mardin’de Mülkiyet Değişimi

İttihat ve Terakki yönetiminin en güçlü kişilerinden Dr. Nazım II. Meşrutiyetin hemen ertesinde Eylül 1908 gibi jöntürk yönetiminin iş başına gelişinin ilk günleri sayılabilecek günlerde İzmir’de verdiği mülakatta İttihat ve Terakki komitesinin Türkleştirme politikalarının esaslarını dikte ettirmekteydi. Dr. Nazım’ın bu mülakatı pervasızdır ve hiç bir çekincesi olmadan olacakları haber vermektedir

Hemen hemen iki saat süren bu uzun söyleşi, İzmir’in Bornova semtinde, bir İngiliz’in malikanesinde, Paris’teki ”Le Temps”ın ve İstanbul’daki ”Levant Herald”ın muhabirlerinin, Amerika elçisinin, İngiltere konsolos yardımcısının ve başka insanların önünde yapıldı.

Bu söyleşi Türkiye’de devrimden sonra meydana gelen ve tartışılan özellikle Yunanlılar’ı ilgilendiren sorunlar üzerine geniş kapsamlı bir araştırma niteliğini taşıyordu ve ”İttihat ve Terakki” komitesinin düşündüklerini kesin ve net olarak açıkladığı için önemlidir. İzmir’de bulunan ve İzmir’i bizzat kontrol eden  Nazım Bey, bu komitenin önde gelen ve komitenin bölgede faaliyetlerini sürdüren temsilcilerinde biriydi. Söyleşi konusu Elenler olmakla birlikte tüm Osmanlı unsurlarını yakından ilgilendirmektedir. Raporun devamı…

Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv