“Inkräktarna-Assyriernas historia i Sverige”

Boken med titeln ovan är Gabriel Aframs personliga skildring av de svenska assyriernas drygt fyrtioåriga historia. Det är en starkt personlig berättelse om alla viktiga händelser under åren. Viktiga saker beläggs med ordagranna citat eller bilder ur originaldokumenten.

Författaren har velat visa den linje han har drivit i organisationsfrågor, språkfrågan, de framgångar man haft, men också utförligt dokumenterat de intriger, personliga maktsträvanden och andra missförhållanden som hindrat assyrierna från att nå ännu längre.

Gabriel Afram liyfter även upp den syrisk-ortodoxa kyrkans inflytande, som gjort så mycken skada, inklusive förbindelserna med patriarkatet i Syrien. Även svenska statliga och kommunala myndigheter samt media tas upp.

Boken kan beställas från gabriel.afram@comhem.se

Kommentarer
En svar till ““Inkräktarna-Assyriernas historia i Sverige””
  1. Assyrier/Syrian skriver: 213.64.219.250

    Är det inte någon Assyrier som är intresserad av att kommentera ”sanningen”??

Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv