Nu måste Polisen förklara sig

Halvsanningar är farligast

22 juni 2011 08:00

Länspolismästare Carin Götblads debattinlägg i Dagens Nyheter, Så ska vi stoppa den grova brottsligheten i Södertälje, leder tankarna till ett gammalt ordspråk som säger att lögner som innehåller halvsanningar är det farligaste som finns.

Det är inte lätt att bemöta dem. Särskilt inte när det kommer från en högt uppsatt myndighetsperson. Det finns ingen som inte instämmer i hennes uttalande om hur viktigt det är att handla kraftfullt mot den organiserade brottsligheten. Många i Södertälje anser att polisen har dröjt alldeles för länge med sådana kraftfulla åtgärder. Även om det kommer sent är det lovvärt.

Det som är oroande i inlägget är att Carin Götblad drar in hela kollektivet av framåtsträvande kristna invandrare från Mellanöstern, assyrier–kaldéer–syrianer och hela yrkeskategorier som de ofta tillhör, i den kriminella gruppen.

Precis som i sina ursprungsländer är människorna från den här gruppen påfallande ofta dynamiska och aktiva i att bedriva affärsverksamhet. Det förekommer givetvis stora penningsummor i fastighetsaffärer och vid företagsköp.

I det här fallet gör inte Carin Götblad någon skillnad mellan den överväldigande majoriteten seriösa affärer och de affärer som de kriminella gör.

Låt oss förklara för Carin Götblad att de flesta företagsköp som berör krogar går till på det här sättet sedan många år tillbaka: Man vänder sig till en jurist eller revisor som upprättar avtal. Uppdragsgivaren ska kunna verifiera hur han har anskaffat köpeskillingen.

I nästa steg, när man ska ansöka om alkoholtillstånd hos kommunens tillståndsenhet, måste man med bankverifikat visa hur man har finansierat köpet. Finansieringen följs till källan – det vill säga man måste kunna visa att ursprunget till pengarna är hederligt.

Därefter, när man väl är igång med krogen, ska man inkomstdeklarera.

Här har samhället tre kontrollstationer där samma företagsköp kontrolleras.

Det är nästintill omöjligt att använda svarta pengar i sådana affärer och samtidigt få samhällets tillstånd.

När Carin Götblad svartmålar en hel bransch och en hel folkgrupp i Södertälje misstar hon sig grovt. Det stämmer att många assyrier–kaldéer–syrianer har köpt fastigheter eller företag med stora pengar inblandade. Där finns exakt samma samhällskontroll som när det gäller krogaffärer. Där har man också bankens kontroll. Man måste ha en solid ekonomisk bakgrund för att beviljas lån. Lagen mot penningtvätt som bankerna måste följa är ett skydd mot att det stoppas in stora svarta belopp i sådana affärer.

Vi skulle gärna vilja veta hur Carin Götblad tänker när hon säger att svarta pengar måste bli vita och att de skulle göras till vita i kontantbranscherna krogar, frisersalonger och kaféer. Hon anklagar dessa branscher för penningtvätt, då de hanterar stora kontanta belopp.

Hon uppmanar också enskilda människor att inte ha att göra med sådana näringsidkare som hanterar kontanta pengar. Kassalagen ålägger affärsidkaren att lämna kvitto. Vid en första förseelse utdöms 10 000 kronor i böter, vid nästa förseelse fördubblas böterna.

Har Carin Götblad glömt den lagstiftningen?

Hon vill införa en möjlighet att förverka egendom som har uppstått genom kriminell verksamhet. De flesta personerna – i Carin Götblads typexempel – som bor i palatsliknande hus och nästan inte deklarerar för någon inkomst, har sedan 20–30 år varit tvungna att förklara hur de klarar sina levnadskostnader. Annars blir de skönstaxerade.

Den som inte betalar skatten riskerar att hamna hos kronofogden. Där får de oftast ingen lång respit och palatset riskerar att utmätas och säljas exekutivt. Carin Götblad försöker kittla läsarna med gammal skåpmat. Genom halvsanningar, skvaller och felaktiga påståenden smutskastar hon en folkgrupp, där de allra flesta är hederliga, varav många är affärsmän.

 

Assyrian-Chaldean-Syriac Association

Özcan Kaldoyo

Olle Wiberg

Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv