Efter Seyfo, i Turabdin, folkets verkliga ledare, Brahim Şabo

Folkmordet 1915 har lämnat vårt folk i ett tillstånd av stor ruin, inte bara fysiskt utan också mentalt. För att komma ur denna traumatiska situation behövde man riktiga ledare som skulle lyfta folket.

Det var under denna period som Brahim Shabo spelade den historiska rollen och ledde det syriska/assyriska folket. Det viktigaste var att han var rättvist. När han var inblandad i en tvist tog han ställning på de rättfärdigas sida, oavsett släktskap. Ett exempel på detta är att hans bror Isaac fördömde hans negativa beteende och inte pratade med honom förrän han gick bort.

Brahim Shabo har vunnit människornas hjärtan längst ner i samhället med sin rättvisa attityd. Han sågs som en accepterad ledare av kaldéerna, protestanter och arbetare, som var en minoritet inom en minoritet.

Tillsammans med respekten för sitt eget folk förtjänade han respekten från de arbetande yezidierna, kurderna och mhalmiserna. I hans förståelse av rättvisa spelade inte ”blodsband” någon avgörande roll i hans stamrelationer.

Brahim Shabo utbildades i skolor som öppnades av européer. Han spelade sin historiska roll som en modig och uppoffrande ledare samt kunnig.

Efter det hade Turabdin ingen ledare som vann hela samhällets hjärta.

 

 

Jacob Rohyo

Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv