Bankerna måste ställas till svars för övergreppen mot oskyldiga!      

Många medborgare har blivit kränkta efter att storbankerna har fattat godtyckliga och olagliga beslut för att dölja sina egna brott.

De har offrat sina småkunder för att rättfärdiga sig själva i statens ögon. Bakgrunden är att historiens största penningtvätt genom storbankerna hade ägt rum i de baltiska staterna.

Miljardtals dollar tvättades av ryska baroner och oligarker. De flesta av storbankerna har främjat dessa brott. Swedbank har därför fått böter. Senast fick Danske Bank miljardböter.

I kampen mot den organiserade brottsligheten har många oskyldiga medborgare blivit offer för NOA:s samarbete, under Linda Staafs ledning, med storbankerna. Kampen mot den organiserade brottsligheten är inte en kamp mot några goda och lojala medborgare. I det här måste våra statliga myndigheter skilja mellan de som begår brott och de som inte gör det. En rättsstatsprincip är att brottslighet måste bevisas och dokumenteras.

Information nyligen om hur Linda Staaf rekryterades till chef för NOA, har lett till en stor och mycket utbredd misstänksamhet mot hur pålitliga denna institution och våra högsta polisiära myndigheter är.

Dessa höga befattningshavare inom Polisen, som är ansvariga för allas vår sociala trygghet, har förlorat mycket av sin trovärdighet bland medborgarna.

Vi inom det svenska samhället som har invandrat till Sverige och som vill att de barn som föds och växer upp här ska integreras i det svenska samhället, kan inte se syriernas/assyriernas framgångar som ett integrationsbrott.

Den största kampen mot den organiserade brottsligheten måste föras med iakttagande av rättsstatsprinciper och respekt för mänskliga rättigheter, vilka utgör grunder för den Europeiska Unionen.

Alla har en plikt att verka för det. Det är ingen lösning att stoppa huvudet i sanden som en struts. Bankerna måste redogöra för de orättvisor som gjorts mot deras kunder.

 

 

 

Jakob Rohyo 

 

Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv