FÖRREDÄRIET I  MIDYAT 1915

Det har kommit ännu en bok som beskriver hur förräderiet gick till i Midyat 1915 .

Den kurdiska journalisten och författaren, Medeni Farho, intervjuade en av ledarna i Midyat,  Gebro Isa Zatte, under 1970 talet.

Gebro Isa är son till en av ledarna i Midyat, Isa Zatte Chalma.

Han var 13 år gammal under Seyfo-året. Att författaren är kurd och känner väl till de kurdiska klanerna som allierade sig med turkarna under Seyfo berikar boken om vad som hände i Midyat.

Gebro Isa berättar att hans pappa Isa Zatte hade kallats till ett möte med de styrande i Mardin. På väg dit ser han den andra ledaren, Hanne Sefer, lämna regeringsbyggnaden.

På frågan vad han gjorde där så svarade Hanne Sefer att han hade uträttat ett ärende.

De styrande uppmanade Isa Zatte att anta islam och stå vid statens sida mot statens fiender.

Isa Zatte kände att detta var ett hån och hot och lämnade regeringsbyggnaden.

Han samlade alla sina anhängare och berättade om mötet och om att de måste förbereda sig för att försvara sig.

Isa Zatte mötte även Hanne Sefer och berättade om att de måste förbereda sig för att försvara Midyat.

Han berättade även om sina planer på hur man kan göra Midyat ointagligt.

Hanne Sefer som under många år hade varit angivare åt staten gick och berättade om mötet för kaymakamen. (styresmannen i Midyat).

Hanne Sefer spred dessutom i hela Turabdin att de syrisk-ortodoxa inte hade något att frukta av de polisiära åtgärder som myndigheter kunde ta och att de endast gällde de som är vänner med Frankrike och England, alltså katoliker och protestanter.

De flesta som lydde Hanne Sefer gick rakt in i döden.

De få som förberedde sig och som försvarade sig överlevde 1915.

Den 22 juni arresterades de protestantiska släkterna med hjälten Galle Hirmiz och hans tre söner i spetsen.

Även den kände läkaren Edward arresterades.

Endast en av Galle Hirmiz’ söner kom undan, nämligen Davut Hirmiz.

Galle Hirmiz räddade också Gallo Shabo (farfar till Biskop Shabo) som tidigare satt fängslad för samröre med armenierna. Han hade torterats hårt under fängelsetiden.

Galle Shabo ingick i ledningen för motståndsrörelsen i Aynverdö med den kände ledaren Masud. De planerade att rädda Hirmiz-släkten genom att attackera regeringsbyggnaden i Midyat.

Hanne Sefer fick reda på planerna och gick och angav detta för styresmannen samt uppmanade honom att införa utegångsförbud när de skall föra ut fångarna.

Den 28 juni fördes dessa ut, med Galle Hirmiz i spetsen. Alla kedjade under slag.

Hanne Sefer satt med styresmannen och tittade på.

Galle Hirmiz fick syn på Hanne Sefer.

Det är plågsam och smärtande att läsa deras ordväxling även idag.

Hirmiz: Din förrädare, Hanne Sefer, förbannelse över dig, det här kommer att stå dig dyrt!

Hanne Sefer: Svordomar, Du kommer att dö!

Hirmiz: Din spion Sefer, jag kommer att dö med min heder i behåll. Men du kommer att dö som syrisk-ortodoxas förrädare utan heder.

Sefer: Jag kommer att se när du dör, men du kommer inte att uppleva när jag dör. Du kommer att se på när dina söner dör!

Hirmiz: Du kommer att dödas av det svärd som staten har klätt dig med och belönat.

Sefer: Inom kort så skall jag skicka även din son Davud till dig tillsammans med de som skyddar honom. Sid 345.

Gebro Isa berättade att hans pappa, Isa Zatte, var arg och ursinnig över Hanne Sefers lögner, ”Heyf li mera” skäms på dig Hanne Sefer.

Han tillägger att de båda blev kallade till styresmannen i Mardin. Båda erbjöds att konvertera till islam och att bli statens mördande hand och underhuggare.

Det betyder att styresmannen ville att de skulle delta i folkmordet på sitt eget folk med tillägget: ”Om ni inte gör som vi säger så skall vi utrota er”.

Men tyvärr sade Hanne Sefer att han var där i affärer. ”Hanne Sefer ljög för min pappa”. Detta innebär att han är delaktig i folkmordet Seyfo, sid. 203.

Efter några dagar dödades även Hanne Sefer när Midyat attackerades.

Endast Isa Zatte och hans anhängare och Rhawi-släkten samt några personer här och där lyckades göra motstånd.

Utan hundra krigare som fanns i Midyat från Aynverdo, hade Midyat fallit mycket snabbare.

Turabdins starkaste område på alla sätt, Midyat, föll inom några dagar.

 

Özcan Kaldoyo

 

Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv