”FÖRBJUD MUSLIMER ATT ÅKA TILL SVERIGE”

Yuotubekanalen Shaun Islamiya, som ständigt smutskastar Sverige med hjälp av en del muslimer, har kommit
med en ny uppmaning till de islamiska lärda att utfärda en fatwa att förbjuda muslimer att åka till Sverige.
I uppmaningen upprepas tidigare desinformation om Sverige:
-Sociala myndigheter kidnappar muslimska barn som förkristnas,
-Barn får lära sig homosexualitet i skolan,
-Staten uppmanar koranbränningar,
-Nya straffregler om hedersbrott gäller från 1 juni,
-Nu skall man ta organ från de döda utan att behöva fråga släktingar från 1 juli,
-Nu skall myndigheterna ge sig på den muslimska pulsådern, nämligen kyskheten,
-Nu får inte ungdomar vara kyska längre. De kommer att uppmanas till otukt och hor för att  accepteras,
-Föräldrar som har kyska barn kommer att fängslas.
Mer än en tredjedel av Botkyrkas flickor i årskurs 9 lever med oskuldskrav till dess de är gifta.
Det visar en ny kartläggning som kommunen låtit göra. Nu spikar kommunen en handlingsplan för att tackla hedersproblematiken.
Allt detta är ett hot mot muslimska familjen enligt Youtubekanalen och enligt många muslimer som deltar från Sverige.
Programledaren Abou Mustafa ser en kommande katastrof för muslimer att leva i Sverige.
Han påstår att muslimer är omedvetna om allt detta och uppmanar  muslimska lärda att utfärda en fatwa att förbjuda muslimer att åka till Sverige.
Demokrati, yttrandefrihet, kvinnorättigheter, barns rättighet, maten, drycken, reklamaffischerna; ja, allt är enligt Youtubekanalen ett hot mot islamisternas levnadssätt.
Frågan är i vilket samhälle islamisterna inte ser något hot mot sitt levnadssätt?

Özcan Kaldoyo

Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv