SOL STRÅLAR INTE BARA ÖVER OSS

2880px-Flag_of_the_Assyrians.svg
I mitt hemland Mesopotamien, landet mellan de två floderna Eufrat och Tigris, hade kaldeerna mycket utvecklat naturvetenskap, teknik, matematik och astrologi mm. Kaldeer betyder stjärntydare.

Solen hade en central plats och även vår flagga består av sol och solstrålar.  Mycket försvann av olika anledningar, men en del viktiga ordspråk som handlade om rätt och fel och om god eller dålig karaktär har gått i arv.

En av dessa är när man bad till Gud om att skicka sina solstrålar.

Vissa karaktärer bad endast om solstrålar över sig själva och sina familjer. Dessa människor var alltid sura och olyckliga.

De drabbades av sjukdom, olyckshändelser, föräldrars sjukdom, olyckor vid resa, ekonomiska förluster,  blev utsatta för avund och elakhet, brytningar med vänner och för tråkigheter med personer av motsatt kön.

Den andra karaktären bad alltid till Gud om solstrålar inte bara över sig själva utan även över sina grannar, vänner och hela folket:

”Shams alayna u ala jiranna, Shimsho alayna u al a jiran”.

Dessa människor var alltid glada och lyckliga i sina liv.

De hade förträfflig hälsa och ett betydande eget inflytande, framgång i studier och forskning och goda ekonomiska omständigheter.

De hade trogna tjänare, stor social framgång och popularitet, ädel släkt och trofasta vänner.

Vi kan se att de karaktärerna återkommer tydligt även i Ukrainakonflikten.

Den goda karaktären vill ha solstrålar över folket i Ukraina, som lider varje minut.

Özcan Kaldoyo

 

Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv