AKUT FALL MED SKADAD ASSYRISK-SYRIANSK BARNLÄKARE VID GRÄNSEN MELLAN BELARUS OCH POLEN

Den assyrisk-syrianska barnläkaren Hilda Nouman, 26 år gammal, befinner sig sedan 40 dagar vid gränsen mellan Belarus och Polen.

Medlemsstater i EU har nyligen rubricerat Belarus förfarande med flyktingarna vid denna gräns som människohandel.

Alla känner till omständigheterna med de storpolitiska motsättningarna mellan å ena sidan Belarus, stött av Ryssland, och å andra sidan EU.

I förrgår, den 15 november 2021, fick Hilda Nouman en träpinne i ögat i samband med oroligheterna vid gränsen. Sedan dess har hon inte fått någon medicinsk vård.

Hon har blivit väldigt svag i kroppen och klarar inte att förflytta sig. Hon riskerar att bli synskadad eller blind om hon inte omgående får vård.

Alla Hilda Nouman’s anhöriga är bosatta i Sverige och är svenska medborgare.

Vi vädjar till Sveriges regering och till berörda myndigheter och humanitära organisationer att ingripa för att rädda henne.

Vi vädjar särskilt till Röda Korset och andra humanitära organisationer att göra ett humanitärt ingripande och till UNHCR att intervenera i detta fall för att rädda Hilda Nouman.

Södertälje den 17 nov 2021

Acsa, Assyrian-chaldean-syriac Association

 

Özcan Kaldoyo

Olle Wiberg

Jakob Rohyo

Mobil 0732623722

Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv