HAGA SOFIA – SÄTT PRESS PÅ TURKIET

Turkiet är fortfarande vår strategiska partner tack vara den tidigare regeringen Carl Bildt.

Över världen har höjts upprörda röster bland kristna mot Turkiets omvandling av Haga Sofia-kyrkan i Istanbul till moské.

Det är inte den första gången som Turkiet omvandlar tusenåriga kyrkor till moskéer.

De flesta moskéer som finns idag i Turkiet har en gång varit kyrkor.
Turkiet, landet som har lurat hela västvärlden under all modern tid genom att kalla sig sekulärt, har på falska grunder kunnat utrota i det närmaste allt landets kristna kulturarv.
Den fanatiska islamisten Tayip Erdogan omvandlade 2011 Hagia-Sofia-kyrkan i Iznik till moské.
 Han lovade redan vid det tillfället att man skulle bevara kyrkan i sin helhet.
Men när ingen tittade på så tog de till släggan och förstörde all konst i kyrkan precis på samma sätt som Islamiska Staten, IS, gjorde på annat håll.
Senare kom turen till Hagia-Sofia-kyrkan i Trabzon 2013. Även den har omvandlats till moské och all konst har förstörts även här.
Denna förstörelse görs med motivet att muslimer inte får bedja under bilder enligt islamiska traditioner.
När Erdogan kunde konstatera att ingen reagerade på förstörelsen fortsatte han sitt barbari genom att senast omvandla Haga-Sofia i Istanbul till moské och öppna den så att muslimer kan bedja i kyrkan.
Erdogan är inte ensam i sitt barbari, utan hela den turkiska oppositionen stödjer honom.
Precis som Turkiet i det närmaste har utrotat assyrier-kaldéer-syrianer, armenier och greker inom sina gränser, försöker man nu rensa bort kulturarvet efter dessa folkgrupper med avsikten att alla spår efter dem skall försvinna.
Sverige måste bryta sitt strategiska partnerskap med Turkiet.
Sverige måste någon gång visa en rakryggad hållning gentemot Turkiet och protestera mot detta barbari och gå i bräschen i hela EU.
Det är en skam för hela EU och den svenska regeringen att tillåta Turkiet att fortsätta med sin systematiska förstörelse av det kristna kulturarvet där.
Sätt press på Turkiet och stoppa EU’s ekonomiska hjälp dit, som uppgår till motsvarande 10 miljarder kronor årligen.
Södertälje den 15 juli 2020
ACSA,assyrian-Kaldeen-Syriac association
Özcan Kaldoyo
Jakob Rohyo
Olle Wiber
Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv