ISLAMISKA STATEN SPRÄNGER KYRKOR MEDAN TURKIET KONFISKERAR OCH OMVANDLAR KYRKOR TILL MOSKÉER

Den turkiska regeringen har konfiskerat armeniernas största kyrka i Diyarbakir, Surp Giragos kyrkan, tillsammans med kaldéernas kyrka Mar Petyun och den syriska-ortodoxa kyrkan St Maria.

Detta bygger på regeringsbeslut som är publicerat i den turkiska, officiella tidningen den 25 mars.

Surp Giragos kyrkan är Mellanösterns största armeniska kyrka.

Av hundratals kyrkor återstod endast dessa kyrkor i Diyarbakir efter folkmordet 1915.

Nu skall även de kyrkorna bort.

Förutom kyrkorna är även kyrkornas andra tillhörande fastigheter konfiskerade.

Islamiska Staten utrotar det kristna kulturarvet i Syrien och Irak och fördöms världen över medan regeringen utrotar det i Turkiet utan några märkbara internationella reaktioner.

De här kyrkorna har kunnat stå på benen efter mycket stor möda. De är de enda som funnits kvar i staden Diyarbakir.

 Den kristna minoriteten i staden har alltså inte en enda kyrka kvar i staden för att få själavård.

Turkiet är sen några år tillbaka strategisk partner till vårt land Sverige.

Det är otroligt att detta land kan tillåtas fortsätta kränka de mänskliga rättigheterna och samtidigt få både ekonomiskt och politiskt stöd av EU.

Det kan inte tydas på något annat sätt än att Sverige och EU är eniga med Turkiet i konfiskeringarna av det kristna kulturarvet i landet och det successiva utrotandet av den kristna minoriteten i landet.

 I annat fall skulle Sverige och EU ha reagerat på dessa kränkningar på ett sätt som skulle vara kännbart för Turkiet.

ACSA, Assyrian-Chaldean-Syriac association

Özcan Kaldoyo

Jakob Rohyo

Olle Wiberg

Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv