FLYKTINGSTRÖMMAR MED RISK

Till Ledamöterna i Sveriges Riksdag

Människor, organisationer och politiska partier med bibehållen humanitet är överens om att vi i Sverige ska hjälpa de riktiga flyktingar som kommer hit och som behöver skydd.

Tyvärr ligger det en risk i hela situationen på så sätt att vi inte får bli naiva, så att mördare och människoslaktare skall kunna gömma sig i flyktingströmmarna under täckmanteln att vara flyktingar.

Vi får inte bli blinda för de hot som har framförts från jihadister såsom IS, att skicka människor till västvärlden, däribland Sverige, för att bestraffa och döda ”otrogna”.

Nedanstående länk anknyter till ett filmklipp, som visar IS-rekryter på ett flyktingtåg i Tyskland.  

Må Allah ge seger till våra bröder i Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar … det finns ingen Gud utom Allah och martyrerna är älskade av Gud.” Översatt till svenska ropar IS-rekryterna: ”Må Allah göra deras barn föräldralösa, bestraffa deras kvinnor med våld och ge seger till islam överallt.

Med bibehållen humanitet måste alltså Sverige använda en hög grad av kontroll för att kunna skilja ut sådana element av utsända IS-medlemmar 

i flyktingströmmarna från de riktiga, nödlidande flyktingarna. 

Risken kan annars bli ytterligare förhöjd för att det svenska samhället ska utsättas för terrordåd och attentat.  

Södertälje 2015-09-16

ACSA

Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv