SKALL DE RADIKALA ISLAMISTERNA KOMMA UNDAN OSTRAFFADE?

Enligt flera tidningar bl.a. Östra Småland och Dagens Nyheter, har några kristna familjer från Syrien tvingats lämna flyktingförläggningen i Mönsterås nära Kalmar efter hot och trakasserier från radikala islamister på förläggningen.

Av artiklarna framgår att de radikala islamisterna hotade de kristna familjerna från att bära kors och andra kristna symboler, även att islamisterna inte släppte in de kristna till de allmänna utrymmena på förläggningen såsom kök m.m.

Stämningen till slut blev så hotfull att den kristna gruppen fruktade för sin egen säkerhet och flyttade från förläggningen. Det framgår av artiklarna att de inte gick någon hjälp.

Det framgår av nyhetsartiklarna att dessa händelser är kända av Migrationsverkets personal.

Migrationsverket har meddelat att man varken kommer att försöka polisanmäla övergreppen och hoten eller utreda händelserna vidare. Det innebär just att man med sin flathet eller missriktade lojalitet med företrädare för våldsideologier har gett dessa radikala islamister fritt fram. De kan alltså komma hit till Sverige och ersätta svenska samhällets normer med sina egna och framföra hotelser mot andra flyktingar som inte delar deras synsätt och religion.

Migrationsverket måste i stället för att låta detta fortsätta, göra allt för att uppmuntra och bistå de hotade och trakasserade kristna att polisanmäla hoten och se till att de får rättslig hjälp.

Migrationsverket måste också snabbt förflytta den islamistiska mobben från förläggningen och ta tillbaka de kristna dit och övervaka att inget religiöst eller politiskt våld eller hot tillåts styra och ställa där.

Detta är mycket allvarligt med tanke på vad som idag händer i Syrien och Irak. Det finns mycket som tyder på att islamistiska terrorister söker sig till Europa under täckmantel av flyktingströmmarna för att begå dåd i väst såsom man gör idag i Syrien och Irak.

Dessa radikala islamister får inte tillåtas att tro att deras hotelser och trakasserier har lönat sig.

Migrationsverket och svenska myndigheter måste mycket ingående kontrollera om dessa radikala islamister är IS-sympatisörer eller till och med medlemmar där och om de över huvud taget behöver skydd i Sverige.

Om dessa radikala islamister inte anmäls och lagförs, kommer detta naturligtvis att tolkas som fritt fram för dem att sätta sin egen agenda i Sverige och att begå allvarligare brott här. Migrationsverkets personal uttalar lite lamt att de förutsätter att de som har flytt hit för att få en fristad i vårt land också följer våra lagar.

Berörda beslutsfattare och myndighetsföreträdare borde för länge sedan ha känt till att radikala islamister som flyr hit, inte har för avsikt att följa svensk lag utan har för avsikt att införa sin egen agenda. Det som nu har inträffat borde bidra till insikt om det.

Om dessa radikala islamister är kapabla att begå dessa brott redan nu när de är asylsökande, kan man undra vad de är kapabla till när de har fått tillstånd att stanna i Sverige.

Sverige tycks ha tappat bort den demokratiska kompassen. Migrationsverket borde i stället ha utrett händelseförloppet i grunden och agerat kraftfullt och otvetydigt mot de skyldiga islamisterna. Det ska inte vara offren som måste flytta på sig.

ACSA

Assyrian-Chaldean-Syriac association

Özcan kaldoyo

Jakob Rohyo

Olle Wiberg

Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv