Turkiet levererar vapen till terrorgruppen Boko Haram

Turkiet-Baoko-Haram

Bland svenska beslutsfattare och opinionsbildare råder tystnad medan den följande skriftliga frågan har ställts av parlamentsledamoten Aykan Erdemir till den turkiska utrikesministern Ahmet Davutoglu: 

1. Beskriver den turkiska staten att Boko Haram är en terrorist organisation? Om staten inte beskriver organisationen vara en terroristorganisation, vad är anledningen?

2. Hur många gånger har den turkiska regeringen fördömt Boko Harams terrordåd och vilka datum har det skett?

3. Har turkiska medborgare någon gång hotats eller attackerats i Nigeria och vilka datum?

4. Hur mycket vapen har Turkish Airlines transporterat till Nigeria sedan 2002?

5. Till vilka länder överhuvudtaget har Turkish Airlines transporterat vapen och vilka datum?

Läs frågan i Turkiska parlamentets hemsida:http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-41667s.pdf

Frågeställaren är alltså den turkiska parlamentsledamoten Aykan Erdemir med fråga nr: 41667. Frågan har ställts skriftligt till utrikesministern Ahmet Davutoglu sedan den 24 mars 2014, men han har inte besvarat frågan.

De ställda frågorna borde vara av vitalt intresse även för svenska beslutsfattare med anledning av Sveriges partnerskapsavtal med Turkiet. Eftersom Boko Haram beskrivs som en terrororganisation borde det åvila Sveriges regering att snarast och med öppna kort för väljarna redovisa hur det förhåller sig och varför man, om alla uppgifter om vapenleveranser bekräftas, ändå håller fast vid partnerskapsavtalet.

Den officiella svenska tystnaden i dessa frågor tyder inte på något intresse för grundläggande mänskliga rättigheter och friheter.

 

ACSA

Assyrian-Chaldean-Syriac association

Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv