Splittringen i kristendomens begynnelse

Dagens program handlar om hur Kyrkan splittrades. Hur spred sig kristendomen? Splittringen i kristendomen resulterade i att det uppstod flera Kyrkor som motarbetade varandra. Historikern Jan Beth-Sawoce och Jacob Ruhyo guider tittarna genom den historiska resan.

Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv