Turkiska högsta domstolens domskäl rörande Mor Gabriel-Klostret

Nu har den Högsta domstolen i Turkiet redovisat sina domskäl till konfiskering av Mor Gabriel-klostrets markegendom.

Högsta domstolen anser att Mor Gabriel inte har kunnat styrka att de är ägare till egendomen.

Domskälen innebär att det inte i överklagandeakten finns dokument som styrker att Mor Gabriel har betalat fastighetsskatt sedan 1937 och har haft egendomen registrerad på sig sedan 1936 och att egendomen därför ska tillfalla den turkiska staten.

Den lokala domstolen i Midyat har vid två tillfällen undersökt fastighetsskattekvittona och deklarationen från 1936 om ickemuslimska stiftelsers egendom.

Domstolen i Midyat hade även anlitat även två sakkunniga som gav ett utlåtande.

Båda oberoende sakkunniga lämnade utlåtanden till Mar Gabriels fördel, att egendomen tillhör klostret.

Även den ökända övermyndigheten för stiftelser har i domstolen i Midyat utlåtit att Mor Gabriel är rättmätig ägare.

Högsta Domstolen, Yargitay, skriver i sina domskäl att dessa två dokument saknas i dokumentationen.

Högsta Domstolen har alltså valt att helt förbise att domstolen i Midyat redan har kontrollerat fastighetsskattekvittona och de registrerade ägarförhållandena. Högsta domstolen har till och med i sina domskäl underkänt de sakkunniga med motiveringen att de är för unga, trots att de är födda 1951 respektive 1961.

Låt oss säga att någon har plockat undan fastighetsskattekvittona från akten.

Mor Gabriel Klostret skickade på nytt dessa kvitton men Högsta domstolen struntade i dem.

Hur kan Högsta domstolen helt bortse från den lokala domstolens utslag och domskäl som innebar att Mor Gabriel genom dokument hade styrkt att man hade betalat fastighetsskatt sedan 1937 och hade haft äganderätten inskriven i den ökända deklarationen från 1936 ?

Högsta domstolen har på ett uppenbart sätt valt att bortse från styrkta fakta och dess beslut är ett öppet politiskt övergrepp på den kristna minoriteten inför hela världen.

Detta är med tydlighet styrt från högsta ort i Turkiet med syftet att beröva en kristen, syrisk-ortodox stiftelse dess sedan slutet av 300-talet innehavda egendom. Syftet är alltså även att beröva denna kristna minoritet en av dess viktigaste religiösa och kulturella platser.

Nu, när egendomen har överförts till statens fastighetsverk, är den turkiska staten fri att sälja egendomen till vem som helst. Om markegendomen säljs till tredje man, kan Mor Gabriel inte återvinna egendomen även om EU-domstolen för de grundläggande mänskliga rättigheterna och friheterna skulle döma till Mor Gabriels fördel.

Frågan ställer sig åter hur den europeiska gemenskapen och övriga demokratiska stater passivt kan låta sådana övergrepp passera.

Vi vädjar till Sveriges riksdag och regering att göra allt som står i deras makt för att stoppa detta politiska styrda förfarande att konfiskera Mor Gabriels markegendom.

Vi kräver att EUs bidrag till Turkiet, som uppgår till motsvarande 10 miljarder kronor årligen, omedelbart stoppas som en sanktion mot förfarandet.

Södertälje den 31 juli 2012

 

ACSA,Assyrian-Chaldean-Syriac Association

Özcan kaldoyo

Olle Wiberg

Jakob Rohyo  

Kommentarer
En svar till “Turkiska högsta domstolens domskäl rörande Mor Gabriel-Klostret”
  1. Aziz Düzgün skriver: 83.183.21.211

    Shlomo!

    Det är dags för vårt folk att resa sig och visa Europa vad det är för en slags fascistisk regim som söker medlemskap i EU. Jag tycker att det är dags för våra organisationer att anordna stora demonstationer och manifestationer över hela Europa för att visa sin avsky mot den turkiska staten.

    Shlome u ikore

Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv