Högsta domstol fattar politiskt beslut om S:t Gabriel-klostret

Turkiets Högsta Domstol (Yargitay) har nu fattat ett nytt beslut i målet om äganderätten till Mar Gabriel-klostret. Högsta Domstolen har i ett politiskt präglat beslut bestämt att egendomen tillhör den turkiska staten genom Statens Fastighetsverk (Hazine). Detta efter att domstolen i Midyat hade kommit fram till att Mar Gabriel-stiftet är rättmätig ägare till egendomen sedan lång tid tillbaka.

Bakgrunden är att domstolen i Midyat i en tidigare vända av målet hade konstaterat att Mar Gabriel-stiftet efter begäran registrerade egendomen redan 1936 och sedan 1937 årligen betalade fastighetsskatten.

Högsta Domstolen ogiltigförklarade 2011 denna tidigare dom i domstolen i Midyat och återförvisade målet dit.

Även denna gång stod domstolen i Midyat på sig och dömde ännu en gång till Mar Gabriel-stiftets fördel efter att man hörde experter om saken och i sitt avgörande framhöll att Mar Gabriel-klostret bildades som juridisk person 1936 och har betalat sina skatter för egendomen sedan 1937.

Efter att Fastighetsverket, direkt underställt Turkiets regering, ännu en gång överklagade den lokala domstolens avgörande, gick målet än en gång till Högsta Domstolen som meddelade sitt beslut den 13 juni 2012.

Högsta Domstolen har alltså återigen dömt att Mar Gabriel-klostret skulle ha varit ”ockuperat” av Mar Gabriel-stiftet och att egendomen skulle tillhöra den turkiska staten.

Detta är helt uppenbart ett politiskt beslut där Högsta Domstolen har valt att bortse från fakta, bevis och gällande lagar.

Den nationalistiska islamiststaten Turkiet fortsätter alltså – medan regeringarna i Europa blundar – att homogenisera landet för turkar och muslimer. Högsta Domstolens dom är ett mycket allvarligt och tydligt bevis för detta.

Idag ger EU motsvarande cirka 10 miljarder kronor per år i bistånd till Turkiet.

Det är mycket stötande och förvånande hur EU och dess medlemsstater kan fortsätta att blunda och förhålla sig passiva till den turkiska statens fortsatta kränkningar av den ickemuslimska minoriteten i Turkiet, som också är dess urbefolkning.

Stoppa allt ekonomiskt bistånd från EU till Turkiet till dess de i ord och i praktiken upprätthåller respekten för minoriteternas rättigheter i landet.

 

ACSA

Assyrian-Chaldéan-Syriac Association

Özcan kaldoyo

Kaldoyo@yahoo.se

Tel:0732-623722

Jakob Rohyo

Olle Wiberg

Kommentarer
4 svar till “Högsta domstol fattar politiskt beslut om S:t Gabriel-klostret”
 1. Aziz Duzgun skriver: 81.216.34.55

  Hur kan araméerna kunna samarbeta med en sån rasistisk och faschistisk regering som det turkiska?

 2. Adam skriver: 213.114.118.51

  Ta det lugnt! Varför oroa sig? ”Nu kommer Den flygande holländaren”, Johny Messo ordna saken om Mor Gabriel med turkiska makthavare. Det räcker bara att han och hans intelligenta kompanjoner poserar med några turkiska tjänsteman så är saken klar. Om han inte kan det, kan väl supportrarna av Anatoliska festivalen, Emanule Poli och Hobil Rhawi fixa det med sin så kallade dialog med denna terrorist/tjuv stat Turkiet. Bra jobbat alla blåögda som inte lärt sig från historian…! Lita aldrig på Turkiet

 3. Ashur skriver: 193.15.242.205

  Vad ska de assyrier som ingick i den Anatoliska festivalen ha lyckats med? Det finns en anledningen till varför vi ska studera vår historia, det är att lära sig av den, vilka misstag som gjordes och vilka som var lyckade.

  Att stå i bild med den ena ledaren efter den andra har alla våra representanter, oavsett benämning på vårt folk, gjort nu i ett snart halvt sekel utan resultat. Det är dags för nya strategier som ska fram i agendan.

 4. Gabriel skriver: 213.114.118.51

  Grattis till alla psykopater som har ”namnkonflikten” till livsuppgift! Det är hög tid att ringa SVT och be om uppmärksamma det här beslutet mot Mor Gabriel. Tror ni SVT skulle bry sig nu? Idioter! Men o andra sidan har ni viktigare saker o göra. Ni måste fortsätta elda på splittringen ni har sått .

Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv