Folkmord förnekas i turkiska läroböcker

I början av 1900-talet, med kulmen 1915, genomförde Turkiet ett regelrätt folkmord mot syrianer/assyrier och armenier. Omkring en och en halv miljon människor mördades.

Sedan dess har Turkiet aktivt förnekat detta folkmord och förföljt dem som öppet talat om frågan i Turkiet. Fortfarande förtrycks de kristna minoriteterna i landet och enligt turkisk lag är det straffbart att offentligt nämna folkmordet. Turkiska läroböcker i historia förnekar att ett folkmord har ägt rum, och hävdar att det handlade om strider under krigets villkor.

Överväger kommissionen att avbryta EU:s ekonomiska stöd till Turkiet, tills landet slutar förneka detta folkmord?

Frågor för skriftligt besvarande till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Mikael Gustafsson (GUE/NGL)

Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv