Skydd för kristna minoriteter i Irak

Robert Halef (KD) ställer en skriftlig fråga till utrikesminster Carl Bildt om skydd för kristna i Irak

till utrikesminister Carl Bildt (M)
Nyligen blev över 20 butiker som ägs av kristna syrianer, kaldéer, assyrier vandaliserade av kurder i norra Irak. Detta kan man ta del av på Internet, på Youtube. De kristna minoriteterna som före 2003 var ca 1,4 miljoner invånare är idag ca 300 000 – 400 000. De flesta har flytt till andra länder undan förföljelse och förtryck. Våldtäkter, misshandel och kidnappning är vardag för dem som lever i Irak.
Efter invasionen av Irak år 2003 utsattes kristna minoriteter för förföljelse, kyrkor blev bombade och hundratals har mördats. Norra Irak har ansetts som en säkrare zon och har blivit en tillflyktsort.

Den kurdiska ledaren i norra Irak Barzani har lovat kristna en fristad och tusentals har sökt sig till området. Nu tycks även den kurdiska befolkningen vända den kristna minoriteten, ursprungsbefolkningen, ryggen. Tusentals ungdomar har efter gudstjänsten i moskén i förra veckan attackerat kristna butiker utan att någon myndighet eller polis har agerat.

Detta är oroande och omvärlden bör agera och kraftfullt markera mot den kurdiska ledningen i norra Irak så att de tar sitt ansvar och skyddar alla sina invånare, även de kristna minoriteterna.

Kommer utrikesministern att agera genom bilaterala kontakter och genom EU och ställa karv på Iraks regering och den kurdiska ledningen i norra Irak att ta sitt ansvar att skydda sina kristna medborgare från förföljelse i landet?

Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv