Lausanneavtalet är ett dödfött barn för minoriteter

100 år har gått sedan Lausannefördraget. Den undertecknades i Lausanne, Schweiz, den 24 juli 1923, mellan Turkiet och Grekland, Frankrike, England, Italien och flera länder som vann första världskriget.

Detta avtal är inte ett avtal som undertecknats mellan minoriteter och Türkiye. Minoriteters rättigheter har erkänts juridiskt av internationell lag, och det har ålagt staten Turkiet en skyldighet. Denna överenskommelse var tydlig för alla samtalspartner. Men Türkiye tog till alla bedrägliga medel för att inte omsätta det i praktiken.
Mustafa Kemal och hans vänner har alltid varit hycklande när det gäller att underteckna avtal och omsätta dem i praktiken för att etablera en egen stat. Det är som att Tayyip Erdogan skrev på alla typer av avtal om att gå med i EU idag, men ingenting förändrades i praktiken.

1924, när Mustafa Kemal inte var uppriktig om minoritetsrättigheterna i Lausannefördraget, skickade han sin armé mot nestorianerna, som utgjorde en del av vårt folk vi kallar österlänningar, under ledning av İsmet İnönü, och fortsatte folkmordet 1915 . Vårt nestorianer, mestadels barn och gamla människor, förlorade tusentals och alla kvarvarande nestorianer förvisades till Irak. Nestorianer, som inte lämnades ensamma i Irak, fick med Frankrikes godkännande bosätta sig i Syrien runt floden Habur. Ryktet om att den syrisk-ortodoxe patriarken avsäger sig minoriteters rättigheter har ingen rättslig grund. Minoriteter är inte parter i Lausannefördraget. Den syriske patriarken förvisades från Deyrulzafaran, som hade suttit på tronen i århundraden, i början av 1930-talet på order av Mustafa Kemal.

Existensen av greker, armenier, judar och assyrier har blivit diskutabel som ett resultat av systematiska påtryckningar på minoriteters rättigheter, som delvis omsätts i praktiken i storstäder som Istanbul (förmögenhetsskatt, 6-7 september, Cypern etc.).

Sèvres-avtalet var ett mer rättvist och fredligt avtal för alla folk som bodde i regionen. Många av de motsättningar som ligger till grund för dagens problem skulle inte ha uppstått. Idag skulle vi prata om en mer fredlig och rättvis historia.

Lausannefördraget, som ersatte Sevresfördraget, lämnade efter sig en mer blodig och orättvis historia.

 

JAKOB ROHYO

Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv