İsveç’in NATO’ya girmesi karşılığında, Türkiye’yi AB’ye üye yapmak insanlığın yarattığı özgürlük değerleri batı ülkelerinde yok olmasına sebep olacaktır

Son dönemde Avrupa’da Türkiye etrafında yaşanan siyasal gelişmeler dehşetle devam etmektedir. Evet, Türkiye cumhuriyeti bu anlayışı ile AB’ye üye kabul edilmemesi için,İsveç’in NATO üyeliğinden vazgeçmesi batı toplumu için daha iyidir.

NATO’ya yetmiş seneden fazla üye olan Türkiye her zaman NATO içinde sorunlar çıkarmış ve çıkarmaya devam etmektedir. Türkiye, NATO’nun ilkelerine bağlı kalmayarak, güvenilmez bir ortak olarak kabul ediliyor diğer üyeler tarafından.
Türkiye, Avrupa Birliğine üye alınırsa kendi anti-demokratik değerlerini AB’ye dikte edecektir. Bugün Nato içerisinde yarattığı huzursuzluğunun daha fazlasını AB içerisinde yaratacaktır.
Türkiye, hem devlet hem toplum olarak kendi geçmişi ile hesaplaşmadı. Tarihi geçmişi ile yüzleşmedi. Bundan dolayı bugün hala adalet, eşitlik, özgürlük ve demokratik haklar yoktur. Kendisine benzemeyen her görüşe, inanca ve değere düşmanca yaklaşıyor.
Türkiye bu zihniyet ile değışip gelişemez, ancak kırılarak insanlığa uyum sağlayabilir.
Türkiye’nin AB üyesi olmaması için, İsveç’in Nato üyesi olmamasını tercih ederim.
JAKOB ROHYO

Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv