Uppmaning att ta ställning gällande demokratisering av Turkiet

Recep Tayyip Erdogan

Den 6-7 november avlägger Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan ett statsbesök i Sverige. Han kommer bland annat att träffa kungen, premiärminister Reinfeldt, talmannen och flera statsråd. Med anledning av besöket vill vi uppmärksamma om den senaste utvecklingen i Turkiet och Kurdistan.

Med krystade juridiska motiveringar om brott mot landets ”anti-terrorlagar” finns det få människor som inte gör sig skyldiga till brott i Turkiet idag. De politiskt motiverade massarresteringar som pågår alltsedan 2009 har resulterat i att uppemot 10,000 politiskt aktiva kurder sitter frihetsberövade. Efter fyra år i fängelserna har dessa människor ännu inte fått någon rättegång. Bland dessa finns barn och ungdomar, akademiker, advokater, journalister, människorättsaktivister, borgmästare och parlamentariker.

Under Newroz den 21 mars i år gjorde kurd-ledaren Abdullah Öcalan ett historiskt uttalande som gav hopp om fredlig lösning av kurdfrågan och demokratisering av Turkiet.

”Det är dags för vapnen att tystna och politiken att tala”, var uttalandet som inledde en historisk fredsprocess.

Den kurdiska sidan PKK visade vilja och seriositet gentemot fredsprocessen genom att utlysa vapenvila, man släppte fri samtliga krigsfångar och drog tillbaka sina styrkor från Turkiet. Men några steg från Erdogan och AKP-regeringen har ännu inte tagits. Fortfarande sitter tusentals politiker, tiotals journalister och advokater fängslade. God vilja visades inte heller mot fängslade sjuka fångar. Istället har man byggt nya militära posteringar, dammar och ökat byvaktsystem.

I maj månad beordrade Erdogan Istanbul-polisen att attackera ungdomarna som motsatte sig att träden i Gezi-parken skulle huggas ner. I protest mot attackerna inledde turkiska och kurdiska ungdomar runt om i landet protester i över 81 provinser. Fem ungdomar miste livet till följd av polisbrutalitet, tusentals personer skadades och hundratals personer greps.

När Erdogan sedan kom att tala om ett demokratiseringspaket, tilltog, om än försiktigt positiva reaktioner och förhoppningar från demokratiska krafter i landet. Men den glimt av ljus som strålade i mörkret slocknade strax då paketet skapades bakom stängda dörrar och utan hänsyn till folkets vilja. Paketet uppfyller därför inga krav från varken kurderna, aleviterna eller assyrier-syrianerna.

Förvånade är vi inte, för vem kan tro att demokratiska steg kan tas av en regering som håller demokratisträvare bakom lås och galler? Men seriositet, det kräver vi och därför kan vi inte överlämna processen till en oseriös regerings initiativ.

Det är omöjligt att ett paket som inte erkänner kurdernas politiska status, rätt till modersmålsundervisning och som inte släpper fri samtliga politiska KCK-fångar, att få någon som helst gehör från kurderna. Inte heller kan ett paket som inte erkänner aleviternas krav på att ett erkännande av Cem evi som religiösa helgedom, eller assyrier-syrianernas krav på minoritetsrättigheter, ett slut på att kyrkor förvandlas till moskéer och att all egendom som konfiskerats av armenier, assyrier-kaldéer-syrianer och pontiska greker efter folkmordet lämnas tillbaka, att få någon som helst gehör från varken aleviterna och assyrier-syrianerna.

Dessvärre är inte Erdogan och AKP-regeringens anti-demokratiska attityd avgränsad till Turkiets gränser. Nu har man ingått i en koalition med Saudiarabien och Qatar och finansierar samt beväpnar terrorgrupper som Al Nusra i syfte att motverka att kurderna i Syrien vinner politisk status och rätten till självbestämmande. Men Turkiet nöjer sig inte bara med detta. Utan genomför också embargo för att motverka att medicin och andra förnödenheter når drabbade kurder i Syrien, samtidigt som har börjat bygga en skamvägg vid den syriska gränsen.

Vi kurdiska, turkiska, assyrisk-syrianska, alevitiska och svenska civilsamhällen, vilka i första hand drabbas av Erdogans icke-demokratiska attityd, kan inte lämna processen i händerna på en oseriös regering. Turkiet kan inte bli demokrati förrän man gör upp med sin historia. Därför vänder vi oss till premiärminister Reinfeldt, talmannen, Sveriges regering och UD och uppmanar att man kräver av Erdogan och Turkiet, som söker medlemskap i EU, att ta seriösa steg för en fredlig lösning av kurdfrågan och demokratisering av Turkiet genom att uppfylla folkens krav. Vi uppmanar svenska politiska partier, fackföreningsrörelser, riksdagsledamöter och svenska pressen att ta upp ovannämnda frågor på dagordningen under hans besök.

 

Stockholm, 3 november 2013

 

Kurdiska Rådet i Sverige

Riksförbundet för Aleviterna i Sverige

Assyriska/Kaldeiska/Syrianska förening i Stockholm

Svensk-Turkisk solidaritets och kulturföreningen i Stockholm

 

För mer information kontakta,
Eda Duzgun, 0760-59 10 59
Murat Kuseyri, 0739-75 15 08

Kommentarer
En svar till “Uppmaning att ta ställning gällande demokratisering av Turkiet”
  1. ashur skriver: 83.250.140.87

    Hur kan ni vara representanter för det assyriska/syrianska/kaldeiska folket när man går med på att kalla norra Assyrien för kurdistan. brukar gilla era program och ert jobb som ni har gjort. Men idag vet hela vårt folk att ni har sålt er själ till kurderna. Jag är stolt assyrier och vägrar kalla sydöstra turkiet eller norra Assyrien för ”kurdistan”. Det är stulna market, marker som de har stulit för ert folk som är ursprungligs befolkningen i detta område. Dessutom är det just detta folk som idag förfalskar vår historia, trakasserar assyrier i södra Assyrien (norra Irak). Endast 10 000 assyrier röstade på något av deras egna partier pga hot och förföljelser.

    Tihe umtho Othuroyto tihe Othur o bethnahrin!!!

Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv