T.C.’nin çirkin tuzağı

Geçen aylarda, Cuhuriyetin 90 yıllık tarihinde ilk defa Süryanilere kilise inşa etmeleri için izn verilmesi Türk basınında büyük yankı yapmıştı. İlk bakışta herkez buna olumlu baktı. Ama sorun biraz kurcalanınca işin aslının ne kadar çirkin ve fesat ile dolu olduğu ortaya çıktı.

İstanbulda yaşayan Süryaniler yıllardan beri diğer cemaatlere ait kiliselerde ayin yapıyordu. Tarlabaşında bulunan İstanbuldaki tek Süryani kilisesi 17000 Süryaninin ihtiyacına doğal olarak yeterli olmuyordu. Bu ihtiyacı gidermek için son yıllarda Süryaniler devlet makamlarından kendilerine bir kilise inşa etmeleri için arsa tesis edilmesini istediler.

Devlet makamları Süryani kilise yetkililerine Yöşilköyde bir arsa önerdiler. Ancak bu arsanın 1950 yılında Latin Katolik kilisesinden gasp edilmiş bir mezarlık olması işleri karıştırdı. Latin Katolik kilisesi mezarlıklarını geri almak için devlet kurumları bir hukuki süreç içinde bulunmakta.

1950 yılında Latin Katolik kilisesine yapılan haksızlık günümüzde Turabdindeki Süryani Mor Gabriel Manastırına yapılıyor. Yasamanın yüksek organları iç ve dış hukuka aldırmadan hıristiyan azınlıkların mallarına siyasi olarak alınan kararlar ile el koymaktan çekinmiyor.

Devlet makamları Latin Katolik kilisesinden gasp edilen mezarlığı İstanbuldaki Süryanilere devletin malı gibi vermeye çalışıyor. İstanbuldaki Süryani kilsesi yöneticileri devletin bu çirkin oyununa karşı çok tutarız bir duruş gösterirken İstanbul ve Avrupada yaşayan Süryani aydınları olaya sert tepki gösterdi.

Süryani kilisesi Vakıf Başkanı Sait Susin, arazi meselesinde Latin Katoliklerin haberdar olduklarını ve herşeyi onların rızası ile yapacaklarını söyledi. Ancak Latin Katolik kilisesinin avukatı Nail Karataş ACSA TV’ye verdiği demeçte Sait Susini yalanladı. Nail Karataş, kilisemizden çalınan mezarlık arazilerimizi Süryanilere veya başkasına verilmesine karşıyız diyerek olayın hukuka taşındığını açıkladı.

Süryani aydınlar, İstanbuldaki Süryani Kilisesi yönetimini elinde bulunduran Süryani Burjuvasının konuya yaklaşımının ahlak dışı olduğunu ve bu tutarsız duruşun Mor Gabriel davasına zarar vereceğini yazılı ve görsel basında belirttiler.

Süryani kilisesi ile latin Katolik kilisesini karşı karşıya getiren bu çirkin T.C. tuzağının nasıl sonuçlanacağını bekleyip göreceğiz.

 

Dikran Ego

Skriv en kommentar

Kategori

Arkiv