Vad den svenska regeringen än gör kan den inte glädja Erdogans Turkiet för medlemskap i Nato.

sverige-nato

Den nyvalda regeringen i Sverige har intagit en naiv och svag hållning mot Erdogans oändliga krav. Den senaste tidens tunga trafik till Turkiet förödmjukar den svenska staten i allmänhetens ögon. Under Erdogan styrs Turkiet på principen om godtycke. Det senaste exemplet är fallet där Istanbuls borgmästare dömdes. Listan över personer som Turkiet vill ha utlämning ändras […]

İsveç hükümeti ne yaparsa yapsın NATO üyeliği için Erdoğan‘ın Türkiye’sini memnun edemez.

sverige-nato

İsveç’te işbaşına yeni gelen hükümet Erdoğan‘ın bitmez tükenmez taleplerine karşı naif ve zayıf bir duruş sergilemiştir. Son dönemde Türkiye’ye yapılan yoğun trafik, İsveç devletini kamuoyu nezdinde küçük düşürmektedir. Erdoğan’ın yönetiminde Türkiye keyfilik ilkesi temelinde yönetilmektedir. En son örnek İstanbul belediye başkanının mahkum edildiği davadır. Türkiye’nin iadesini istediği kişilerin listesi her zaman değişiyor. Suriye’de Kürtlerin öncülüğünde […]

Efter Seyfo, i Turabdin, folkets verkliga ledare, Brahim Şabo

AynWardo

Folkmordet 1915 har lämnat vårt folk i ett tillstånd av stor ruin, inte bara fysiskt utan också mentalt. För att komma ur denna traumatiska situation behövde man riktiga ledare som skulle lyfta folket. Det var under denna period som Brahim Shabo spelade den historiska rollen och ledde det syriska/assyriska folket. Det viktigaste var att han […]

Seyfo’dan sonra Turabdinde,halkın gerçek lideri Brahim Şabo

AynWardo

1915 soykırımı halkımızı yalnızca fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da büyük bir yıkıntı haline sokmuştur. Bu travmatik durumdan kurtulmak için, halka moral verecek gerçek liderlere ihtiyacı vardı. İşte tam bu dönemde Brahim Şabo tarihi rolünü oynayarak, Süryani/Asuri halkına öncülük etmiştir. En önemli özelliği adil olmasıydı. Bir davanın içine girdiği zaman, akrabalık ilişkisine bakmadan haklının yanında […]

Bankerna måste ställas till svars för övergreppen mot oskyldiga!      

polisen_twitter_image

Många medborgare har blivit kränkta efter att storbankerna har fattat godtyckliga och olagliga beslut för att dölja sina egna brott. De har offrat sina småkunder för att rättfärdiga sig själva i statens ögon. Bakgrunden är att historiens största penningtvätt genom storbankerna hade ägt rum i de baltiska staterna. Miljardtals dollar tvättades av ryska baroner och […]

VI KAN INTE VARA MÄNNISKOR OM VI INTE GÖR UPP MED VÅR HISTORIA

Midyat

Vi kan inte vara människor om vi inte står inför och drar slutsatser från vår egen historia.Vi måste en gång för alla dra den historiska slutsatsen angående folkmordet 1915, Seyfo. Hittills finns en situation där den osmanska staten förnekar brottet mot mänskligheten och  folkmordsbrottet och detta har fortsatts av republiken Turkiet, vilket är dess fortsättning. […]

Biz kendi tarihimizle yüzleşip hesaplaşmazsak insan olamayız

GalleHirmiz

1915 soykırımıyla ilgili tarihi hesaplaşmayı yapmalıyız. Osmanlı devletinin işlediği insanlık suçu, onun devamı olan Türkiye Cumhuriyeti soykırım suçunun inkâr ettiği bir durum söz konusudur. Biz Türklerden kendi tarihleri ile yüzleşme yapıp hesaplaşma yapmalarını beklerken, kendimizi bu hesaplaşmaya tabi tutmuyoruz. Türkiye 1915 soykırımını inkâr ediyor. 1915’te bazı Süryani ileri gelenleri de ihanet etmiş. Bugün onların torunları […]

STÄLL LINDA STAFF TILL SVARS

polisen_twitter_image

Roten till alla bankkontroller som sker nu och som har drabbat många oskyldiga, verkar vara en hemlig rapport som kallas ”Släktbaserade kriminella nätverk i Sverige”. Polisrapporten kom ut 2020. Därefter bildade Polisens Nationella Operativa avdelning, Noa, ett team – Samlit (Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force) – med Svenska bankföreingen och de fem storbankerna SEB, […]

FÖRREDÄRIET I  MIDYAT 1915

Midyat

Det har kommit ännu en bok som beskriver hur förräderiet gick till i Midyat 1915 . Den kurdiska journalisten och författaren, Medeni Farho, intervjuade en av ledarna i Midyat,  Gebro Isa Zatte, under 1970 talet. Gebro Isa är son till en av ledarna i Midyat, Isa Zatte Chalma. Han var 13 år gammal under Seyfo-året. […]

Hanne Sefers förföljelser mot protestanterna

GalleHirmiz

Hatet mot protestanter och andra missionärer går långt tillbaka i tiden, längre än till folkmordsåren 1915. Missionärer gjorde ett stort arbete och lade ner stora mödor bland armenier och assyrier (kaldeer/syrianer) i det Ottomanska riket. De flesta betydande intellektuella bland våra folk var utbildade hos missionärer. Det gäller bland annat Touma Odo, Professor Ashur Yousef, […]

Kategori

Arkiv